Bilindiği gibi Covid-19 nedeniyle öğrencilerini özel okullara veren veliler şimdiden özel okullara ödenen ücretin geri iadesinin mümkün olup olmadığı sorularını sıkça gerek hukuk bürolarına gerekse farklı internet sitelerinde gündeme getirmektedirler. Bu konuda sizleri aydınlatmak amacıyla bu makaleyi yazmış bulunuyoruz. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki bu yazmış olduğumuz makale tamamen kendi kişisel görüşlerimizden ibarettir ve herhangi bir yargı merciinde delil olarak ya da emsal olarak kullanılamaz. Korona virüsü nedeniyle özel okul ücretlerinin akibetini sorgulamakta olan pek çok kişi gerek Google gibi çeşitli arama motorları üzerinden gerekse büromuza gelerek bu konuyu sık bir biçimde bizlere sormaktadırlar. Bazı kişilerden duyduğumuz kadarıyla kimi avukatlar özel okullara ödenen ücretin iadesinin mümkün olduğunu savunabilmektedirler. Biz de buna kısmen katılmaktayız ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Velisi olarak öğrencinizi kayıt etmiş olduğunuz özel okulla kayıt olurken yapmış olduğunuz sözleşmenin detaylarının incelenmesi gerekmekte olup genel olarak özel okul sözleşmelerine baktığımız zaman genel sözleşme şartlarını içerir bazı maddeler yer almaktadır.

Bazı avukatlar, özel okulların her ne kadar uzaktan eğitim verdiğini ve uzaktan eğitimin yüzyüze yapılan eğitimle bir tutulamayacağını savunmuş olsalar da aslında bu oldukça farklıdır. Çünkü olağanüstü dönemlerde, salgın hastalıklarda ya da buna benzer durumlarda resmi kurumlar tarafından alınan kararların her iki tarafı da bağlaması gerekir. Yani hem okul idarelerini hem de öğrencileri bağlayan bir durum oluşturur. Bizim görüşümüz şöyledir: Sözleşmeler normal dönemi kapsamaktadır. Olağanüstü dönemi, salgın hastalıkları kapsamamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere verilen uzaktan eğitimin de normal yüz yüze yapılan bir eğitimden maddi olarak hiçbir farkı yoktur. Ancak özel okullara ödenmiş olan yemek ücretleri ve servis ücretleri kesinlikle bir edimin ifasına yönelik eylemlerdir. Bu hususta yemek ücretleri, servis ücretleri ya da ileriye yönelik olarak sosyal etkinlik ücretlerinin geri talep edilmesi mümkündür ve geri talep edilmesi durumunda da okul tarafından ödenmesi gerekmektedir. Okula dönemlik olarak ödenen eğitim ücretlerinin ise iadesi mümkün değildir. Zira bu durumda okulların eğitim desteği devam ettiği varsayılmaktadır. Yapılan uzaktan eğitimler, öğrencilere gönderilen kaynaklar, ödevler, öğrencilerle ilgilenilmesi ve tüm bu hususlar okulun eğitim ücretlerinin iadesine imkan kılmaz. Özel okullar vermiş olduğu uzaktan eğitim ile normal dönemde yapmış olduğu eğitim hizmetini yerine getirmiş olur.

Eğitim Ücretlerinin Geri İadesinin İstenebileceği Durumlar

  • İlgili özel kurum, eğitim ücretini peşinen aldıktan sonra öğrencilerle hiç ilgilenmemişse ve uzaktan eğitim için gerekli olan alt yapıyı tesis etmemişse o dönem için kararlaştırılmış olan eğitim ücretlerinin geri iadesinin istenebileceğini düşünmekteyiz.
  • KPSS Hazırlık Eğitimi veren kurumlar, özel ders ve özel kurslar gibi bazı kurumlar öğrencilerine hiçbir şekilde uzaktan eğitim vermeyip ve aynı şekilde öğrencilerin kaynak ihtiyaçlarını gidermemişse geri iadesinin istenebileceğini düşünmekteyiz.
  • İlgili özel kurumun sözleşmede belirtilen deneme sınavlarını yapmaması, yine sözleşmede belirtilen kaynak ihtiyaçlarını karşılamaması, öğrencilere uzaktan erişim platformu sağlamayıp telafi eğitimi yapılacağı vaadi verse bile telafi eğitimini yapmaması ya da online erişim sağlayan sistemi entegre etmemesi durumunda ücretin iadesinin geri istenebileceği düşüncesindeyiz.
  • HENÜZ İFA EDİLMEMİŞ OLAN YEMEK, SERVİS ve SOSYAL ETKİNLİK ÜCRETLERİNİN KESİNLİKLE GERİ İADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR düşüncesindeyiz.

BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR: Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi servis ve yemek ücretlerinin haricinde ücret iadesi mümkün değildir. Fakat özel kurum gerekli olan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa (örneğin uzaktan eğitim için gerekli olan alt yapıyı kurmamışsa) ve ücretini de karşılıklı anlaşma yoluyla geri iade etmiyorsa bu durumda dava yoluyla eğitim ücretlerinin geri istenebilmesi mümkündür. Özel öğretim kurumuyla yapmış olduğunuz sözleşmeler sadece normal dönemi kapsamaktadır. Hukukta iki dönem mevcuttur. Bir olağan dönem dediğimiz hayatın normal akışı içerisinde devam eden şekli, ikincisi ise olağanüstü dönem dediğimiz yangın, afet, salgın hastalık veya buna benzer bir durumdur. Bizim düşüncemize göre salgın hastalık nedeniyle yaşanılan dönem “olağanüstü dönem” kapsamına girmektedir. Bu doğrultuda hukuken yapılacak değerlendirme Türk Borçlar Kanunu m.136/1. fıkrası devreye girer. Bu maddeye göre “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer.” denilmiştir. Fakat burada şu konu devreye girmektedir. Eğer uzaktan eğitim dahi yapılamayacak olsaydı bu durumda borcun sona ereceği söz konusu olurdu. Ancak uzaktan eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen ve geçerli olan bir sistemdir. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sistemini normal dönem kapsamına almıştır diyebiliriz. Dolayısıyla özel okullarla yapılan sözleşmelerde bu maddenin uygulanma imkanının olmadığını düşünmekteyiz. ANCAK EĞER BORÇLU EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYORSA ve HİÇBİR ŞEKİLDE UZAKTAN DAHİ OLSA EĞİTİM VERMİYORSA EĞİTİM ÜCRETLERİNİN GERİ İSTENEBİLMESİ MÜMKÜNDÜR ! AYRICA GELECEĞE YÖNELİK OLAN VE HENÜZ İFA EDİLMEMİŞ OLAN YEMEK ve SERVİS GİBİ ÜCRETLER SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILMIŞ OLSA DAHİ GERİ İSTENEBİLMELİDİR !

Özel Okullara Ödenen Ücretin Geri İadesi Mümkün Mü?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Telefon Etmek için Tıklayınız.