+90 501 073 77 12

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi… Enflasyon rakamları göz önünde tutularak her ay TÜİK tarafından kira artış oranları kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kiracı ile kiraya veren arasında zaman zaman bu artış oranlarından kaynaklı olarak çeşitli ihtilaflar ve uyuşmazlıklar meydana gelebilmektedir. Bu durumda yasal kira artışı oranında kiraya veren kirasında artış yapabilmektedir. Eğer kiracı halen artış oranının altında rakamlar ödüyor ve bütün uyarılara rağmen de herhangi bir artış yapmamışsa bu durumda ev sahibi, kiracıyı dava yoluyla çıkarabilmektedir. Kiralama esnasında uygulanacak kira bedeline dair taraflar arasında yani ev sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşmeler, bir önceki kiralama yılındaki tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim oranını aşmamak şartıyla son on iki aylık ortalama değerlere göre belirlenecektir. Bu durum, bir yıldan uzun süreli kira sözleşmeleri için de geçerlidir. Eğer taraflar arasında bu konuda anlaşma sağlanmamışsa, kira bedeli, on iki aylık değişim oranını aşmayacak şekilde kiralananın durumunu göz önünde bulundurarak mahkeme tarafından hakkaniyet kuralları çerçevesinde belirlenecektir.

5 Yıllık Kira Sözleşmelerinde Yapılacak Artışlar

5 yıl veya daha fazla konut kira sözleşmelerinde sözleşme sonunda artış yapılacak olan kiralama bedeli kiralanan konutun durumu, TÜFE oranları ve konutun bulunduğu alandaki diğer konutların emsal kira bedelleri karşılaştırılarak hakim tarafından tespit edilip kira artış miktarı mahkemece saptanacaktır. Kural olarak, eğer kira bedelleri döviz olarak belirlenmişse beş yıl geçmedikçe bu bedellerde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır. Bunun aksi de mümkündür ancak bu durumda döviz cinsindeki para biriminde olağanüstü değişimler görülürse mahkemeden yeniden kira bedeli artışı 5 yıl geçmeden de istenebilecektir.

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kira kontratı kiracı ile ev sahibi arasında yapılan ve taraflar için imzalandığı andan itibaren bağlayıcı hüküm ve sonuçlar doğuran bir sözleşmedir. Bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde hazırlanmalı, kırtasiyelerde hazır bulunan matbu sözleşmeler yerine taraflar bizzat aralarında hazırlayacakları veya avukat aracılığıyla hazırlayacakları sözleşmeleri imzalamaları gerekmektedir. Bu durum hem ev sahibini hem de kiracıyı koruyacaktır. Nitekim sonradan kırtasiyelerden alınan sözleşmeler ile ilgili uyuşmazlıklar çıkması durumunda mahkemeler mecburen bu sözleşmeler üzerinden hüküm ve sonuç kurmakta, okunmadan imzalanan sözleşmelerde hak kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Eğer kiracı, TÜFE ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak ödeyeceği ücrette artış yapmaz ise bu durumda ev sahibi sözleşmeyi sonlandırabilir ve kiracının tahliyesini isteyebilir. Bunun için tahliye davası açması gerekmektedir.

Kiralananın tesliminden sonra kiracı, kira bedelini veya ilgili masrafları ödemediği takdirde, kiraya veren, yazılı bir bildirimle belirli bir süre tanıyarak, bu süre zarfında ödeme yapmaması halinde sözleşmenin feshedileceğini bildirebilir. Konut ve çatılı işyeri kiralama durumlarında, kiracıya tanınacak süre, en az on gün olmalıdır. Bu süre, yazılı bildirimin alındığı günden itibaren hesaplanır.

Eğer kiracı kira ödemesini yapmazsa, mal sahibi kiracısına noter aracılığıyla gönderilen bir ihtarname ile 30 gün süre tanıyabilir. Ancak, mal sahibi ayrıca ihtar göndermeden doğrudan icra yoluna başvurarak, ‘ihtarlı ödeme emri’ gönderebilir. Bu hızlı ve pratik bir yöntemdir, çünkü ihtar ve icra işlemleri aynı anda gerçekleşir. Kiracı, 7 gün içinde itiraz etmez ve 30 gün içinde ödeme yapmazsa, mal sahibi İcra Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinde bulunabilir.

Kiracıyı çıkartmak isteyen ev sahibi iki haklı ihtar aracılığıyla da kiracıyı çıkartma durumu söz konusu olabilir. Örneğin ödemelerini aksatması veya kanunda sayılan haklı sebeplerin ortaya çıkması durumunda noter aracılığıyla ihtarname çekebilir ve ardından dava yoluna başvurabilir. Eğer kiracı kira ödemeyi ihmal ederse, ev sahibi noter aracılığıyla gönderilen bir ihtarname ile 30 günlük bir süre sunabilir. Alternatif olarak, ev sahibi ihtar göndermeden direkt olarak icra yoluna başvurarak ‘ihtarlı ödeme emri’ gönderebilir. Bu hızlı ve etkili bir yaklaşımdır, çünkü ihtar ve icra işlemleri aynı anda gerçekleşir. Kiracı, 7 gün içinde itiraz etmez ve 30 gün içinde ödeme yapmazsa, ev sahibi tahliye talebiyle İcra Mahkemesi’ne başvurabilir. Kira artışı yapmayan kiracıyı tahliye ettirebilmek için her somut olayın kendi içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle profesyonel bir hukuk desteğinden faydalanmanız hukuk mücadelenizin daha etkin olmasını sağlayacaktır. Kira artışı yapmayan kiracının nasıl tahliye edileceği ile ilgili sorularınız var ise aşağıdaki yorum kutucuğundan sorularınızı sorabilmeniz mümkündür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bizi ArayınWhatsapp