+90 501 073 77 12

Miras Hukuku Avukatı

YILDIZ Hukuk, 2019 yılından beri Miras Hukuku alanında Çorum‘daki ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Türk Medeni Kanununun bir parçası olan Miras Hukuku, miras bırakan ile karşı taraf arasında yaşanacak hukuki problemlerin çözülmesine yönelik bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda miras bırakanın hak ve yetkileri ile yeni mirasçı konumuna geçecek olan kişi arasındaki mal paylaşımları, yasal mirasçıların durumu varsa evlat edinilen kişinin mirastan alacağı pay, tenkis hesapları, vasiyetname çeşitleri, vasiyetnamelerin geçerlilik koşulları, sözlü vasiyetname gibi pek çok hukuki konuyu kapsamına almıştır.

Miras Hukukunda en büyük problemlerden birisi miras hesabının yapılışında ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla miras hesabı yapılırken dikkatli bir şekilde hesaplamalar yapılmalıdır. Miras hesaplamaları çeşitli programlar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak bazen bu tarz programların da hata yaptıkları görülür. Bu sebeple avukatınıza danışarak Miras hesabınızı yaptırmanız hak kaybının önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşıyacaktır.

Miras Hukuku en çok hukuki ihtilaf çıkan özel hukuk dallarından birisi olması nedeniyle tüm bu hesaplamaların dikkatli bir şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Miras Hukukunda miras paylaşımının adil bir şekilde yapılması ve kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılması kişilerin mutlu bir yaşam sürmesi için gereklidir. Eğer ortada bir vasiyetname var ise bu vasiyetnamenin taraflarının hak ve yetkilerinin de iyi analiz edilmesi ve aynı zamanda vasiyetnamenin geçerlilik şartlarını taşıyıp taşımadığının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Yargıtay Kararları, Emsal Kararlar ve doktrinin görüşlerinden de faydalanılarak hukuki ihtilaf çözümlenmelidir. Çorum Miras Hukuku AvukatıAvukat Buğra YILDIZ müvekkillerine Miras Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Telefon: 0501 073 77 12

Bizi ArayınWhatsapp