+90 501 073 77 12

İş Hukuku Avukatı

YILDIZ HukukÇorum‘da ve Türkiye’nin diğer illerinde İş Hukuku konusunda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İş Hukuku mevzuatı sürekli güncellenen bir mevzuattır. Dolayısıyla dava takibi yapılabilmesi için İş Hukuku konusunda güncel bilgilere ulaşılmalı, emsal kararlar dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Çorum İş Hukuku Avukatının dikkat etmesi gereken özelliklerden birisi de Resmi Gazete’de yer alan güncel değişikliklerin takip edilmesidir. Yine Yargıtayın konu ile ilgili vereceği kararlar İş Hukuku kapsamı bakımından oldukça önemlidir. İşçi ve işveren arasında özel hukuk ilişkisinden doğacak olan uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları arasında zorunlu arabuluculuk sistemi geliştirilmiştir. Buna göre İş Hukuku kapsamında dava açmadan önce zorunlu olarak bir arabulucuya gidilmesi gerekmektedir. Arabulucuya avukatınızla beraber de gidebilirsiniz. Eğer arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamazsanız bu durumda hakkınızı İş Mahkemesinde dava açarak savunabilirsiniz.

İşçi ile işveren arasında yaşanacak olan tazminat davaları, haksız yere işten çıkarma, haklı fesih gibi nedenler İş Hukukunun kapsamına girmektedir. Yine taşeron işçi meselesi de İş Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla İş Hukuku hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle özel sektörü yakından ilgilendiren İş Hukuku mevzuatıyla ilgili çıkacak uyuşmazlıklarda güncel mevzuatın takip edilmesi son derece önem taşımaktadır. Zira İş hayatındaki gelişmeler İş Kanununa da yansımaktadır ve bu kanunda da sıklıkla değişiklikler yapılmaktadır. İşçi veya işverenin hakkının korunması için bu mevzuata hakim olan bir avukata danışabilirsiniz.

YILDIZ Hukuk olarak 2019 yılından beri İş Hukuku alanında Avukat Buğra YILDIZ müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

İş Hukuku, diğer hukuk dallarıyla da yakından ilgilidir. Özellikle Borçlar Hukuku anlamında İş Hukukunun önem taşıdığı açıkça ortadadır. İş Hukuku Avukatı olarak müvekkil odaklı bir anlayış benimsemekte olan YILDIZ Hukuk, 2019 yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir. Bu konuda yeniliklerden ve gelişmelerden anında haberdar olabilmek için çeşitli hukuk programları kullanmaktayız ve müvekkillerimizin hukuki sorunlarını ayrıntısıyla dinleyerek çözüm odaklı bir anlayış benimsemekteyiz.

Çorum İş Hukuku bakımından oldukça önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Çorum’da yer alan özel işletmelerde işçi ile işveren arasında ortaya çıkabilecek  hukuki ihtilaflar söz konusu olabilir. Keza Çorum sanayi şehri olma yolunda aday şehirlerden birisidir. Dolayısıyla işçi ile işveren arasında bazı hukuki problemlerin çıkması gayet doğaldır. İşte bu durumda İş Kanunu ve mevzuatının dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve işçilerin ve işverenlerin haklarından haberdar olması gerekmektedir. Çünkü hukukta bilinç son derece önemlidir. Herkes kendi haklarını bilmek ve karşı tarafın haklarına da saygı göstermek zorundadır. Hukuki bilgi ve birikim sadece avukatlar için gerekli olan bir şey değildir. Her işçi ve işveren en azından mesleğinin gerektirdiği  minimum derecede hukuksal bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Telefon: 0501 073 77 12

Bizi ArayınWhatsapp