+90 501 073 77 12

Kıymetli Evrak Hukuku Avukatı

YILDIZ Hukuk, Kıymetli Evrak Hukuku alanında Çorum‘da ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. YILDIZ Hukuk, 2019 yılında Avukat Buğra YILDIZ tarafından Çorum’da kurulmuştur ve halen Kıymetli Evrak Hukuku alanında faaliyetlerine devam etmektedir. Bono, poliçe, çek ve bunlardan doğan davalarda müvekkillerimize avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Kıymetli Evrak Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku gibi çeşitli hukuk dallarıyla bağlantılıdır. Bu nedenle mevzuata hakim olunması büyük önem taşımaktadır. Çorum Kıymetli Evrak Hukuku Avukatı olarak müvekkillerimize bu konuda hukuki destek sağlamaktayız.

Kıymetli Evrak Hukukunun kapsamına başlıca  çek, bono veya poliçenin geçerlilik şartlarını taşıyıp taşımadığı, taşıyorsa bu şartların hamili tarafından mı yoksa başkası tarafından mı yazıldığı, bono, poliçe ve çekin sahte olup olmadığı ve bunların tespiti gibi pek çok konuyu kapsamaktadır. Aslında bono, poliçe ve çekten doğacak olan bütün hukuki ihtilaflar Kıymetli Evrak Hukuku içerisine girmektedir. Kıymetli Evrak Hukuku, bir özel hukuk dalıdır ve bu nedenle diğer özel  hukuk dallarıyla yakından ilişkilidir. Kıymetli Evrak Hukuku özellikle Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunuyla yakından ilişkilidir. Kıymetli Evrak Hukukundan doğacak davalarda bu mevzuatların bilinmesi davanın kazanılıp kaybedilmesi bakımından büyük önem taşır.

Çorum Kıymetli Evrak Hukuku Avukatı

Kıymetli Evrak Hukuku, karşılaşılacak olan hukuki problemlerde dikkat gerektiren işlerden oluşmaktadır. Müvekkilin haklarının tam anlamıyla korunması için mevzuata hakim olunması gerekmektedir. Dolayısıyla sadece Kıymetli Evrak Hukuku alanında değil, diğer özel hukuk alanlarında da bilgi sahibi olunması son derece önemlidir. Çünkü Kıymetli Evrak Hukuku özel hukukla yakından ilişkilidir. Bu nedenle Kıymetli Evrak Hukukunda dava açılırken son mevzuatlar takip edilmeli ve mevzuatlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Emsal kararlardan ve Yargıtay Kararlarından yararlanılarak Kıymetli Evrak Hukuku alanında bir sonuca varılmalıdır.

Avukat Buğra YILDIZ, Çorum’da bulunan müvekkillerine Kıymetli Evrak Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon: 0501 073 77 12

Bizi ArayınWhatsapp