+90 501 073 77 12

Şirketler Hukuku Avukatı

YILDIZ Hukuk, 2019 yılından beri aktif olarak Çorum‘da ve Türkiye’nin çeşitli illerinde müvekkillerine Şirketler Hukuku alanında hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Şirketler Hukuku, her şirketin dikkat etmesi gereken kurallar bütününden oluşmaktadır ve geniş kapsamlıdır. En basitinden Şirketler Hukukunda sözleşmenin hazırlanmasından tutun da şirketin iflasının doğurduğu hüküm ve sonuçlara kadar pek çok hukuki problem Şirketler Hukukunun kapsamına girmektedir. Şirketler Hukuku, Türk Ticaret Kanunu ile yakından ilgilidir. Şirketler Hukukunun diğer bir adı da “Ortaklıklar Hukuku” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde Şirket sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır ve yine aynı şekilde kapanan şirket sayısı da artmaktadır. Şirketlerin kurulmasından kapanmasına kadar pek çok hukuki ihtilafla karşı karşıya gelinebilmektedir. Bu sebeple Şirketler Hukuku alanında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Şirket kurulumunun yapılmasından tutun da şirketin sona erme sebeplerine kadar pek çok hukuki konu Şirketler Hukuku kapsamında ele alınabilir. Çorum Şirketler Hukuku Avukatı olarak Çorum‘da bulunan veya Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Şirket sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki dil oldukça önemlidir. Şirketin haklarının net olarak saptanması ve hukuksal boyutta doğru bir anlayış benimsenmesi gereklidir. Avukat Buğra YILDIZ, müvekkillerine Şirketler Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Şirketler Hukuku aynı şekilde Türk Borçlar Kanunu ile de yakından ilgilidir. Özellikle borç ilişkilerinden doğan sorumluluk hükümleri Şirketler Hukukuna da uygulanabilmektedir. Keza zaten Türk Ticaret Hukukunda boşluk bulunması durumunda Türk Borçlar Kanunu devreye girmekteydi. Bu nedenle bu üç hukuk dalı da birbiriyle yakından ilişkilidir.

Şirketler Hukuku Konuları başlıca şu şekildedir: Adi Ortaklık, Ticaret Ortaklıklarının Genel Hükümleri, Birleşme-Bölünme ve Tür Değiştirme, Kollektif Ortaklık, Adi Komandit Ortaklık, Anonim Ortaklık, Limited Ortaklık…

Şirketler Hukukunda sadece teorik bilgi yetersizdir. Uygulama bakımından da Şirketler Hukuku konusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle soyut kuralın somut olaya uygulanması Şirketler Hukuku açısından çok önemlidir. Zira Şirketler Hukukunda teknik kavramlar oldukça fazladır. Bu sebeple güncel Yargıtay Kararları takip edilmeli ve emsal kararlara ulaşılmalıdır. Emsal kararlar içerisinde somut olaya uygulanabilecek en uygun hüküm saptanmalı ve müvekkilin savunması yapılmalıdır.

Çorum Şirketler Hukuku Avukatı

Hukuk büromuz 2019 yılında Av. Buğra YILDIZ tarafından kurulmuş olup Çorum ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunabilmektedir. Şirketler Hukuku alanında çeşitli çalışmalarımız mevcuttur ve bu konuda çeşitli makalelerimiz mevcuttur. Şirketler Hukuku ile ilgili makalelerimizi “Makaleler” menüsünden görebilmeniz mümkündür. Şirketlerin karşılaşabileceği davalarda hukuki danışmanlık hizmeti vererek müvekkillerimizin davalarını takip etmekteyiz ve davanın her aşamasında müvekkili bilgilendirmekteyiz.

Telefon: 0501 073 77 12

Bizi ArayınWhatsapp