+90 501 073 77 12

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Avukat Buğra YILDIZ, müvekkillerine İcra ve İflas Hukuku alanında hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bildiğiniz gibi İcra ve İflas Hukuku Avukatı olmak pek çok bilgi birikimine sahip olmayı da gerekli kılar. İcra ve İflas Hukukunda çeşitli hak kayıplarının yaşanmaması için sürelere son derece dikkat edilmesi gerekmektedir. İcra takibinin ne zaman yapılacağı, nereye yapılacağı, kaç gün içerisinde yapılması gerektiği gibi bilgiler tamamıyla ayrı bir çalışma alanı gerektirir.

YILDIZ Hukuk olarak müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku alanında hizmet sunmaktayız. Gerek Çorum, gerekse Türkiye’nin farklı illerinde İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların sayısı bir hayli fazladır. Dolayısıyla bu tarz uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi için ayrıntılı bir inceleme yapılması gereklidir. İcra ve İflas Hukuku da diğer hukuk dallarında olduğu gibi sürekli güncellenen mevzuatlara sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta güncellenen içeriğin müvekkilin hak kaybına mı yoksa hak kazanımına mı yol açacağıdır. İşte bu nedenle son çıkan içtihatlar araştırılmalı, emsal kararlara bakılmalı ve Yargıtay Kararları ışığında bir çözüme varılması gerekmektedir.

Çorum İcra ve İflas Hukuku Avukatı hizmeti vermekte olan hukuk büromuzda alacaklı-borçlu hakları güncel mevzuatlar ışığında araştırılarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. İcra ve İflas Hukukunda borcun muaccel hale gelip gelmediğinin tespiti de bir o kadar önem taşımaktadır. İcra ve İflas Hukuku genel olarak bakıldığında bir akdi ilişkiye dayanır. Bu akdi ilişkinin genellikle iki tarafı mevcuttur ve bunlar arasında aktif konumda olan alacaklı, pasif konumda olan borçludur.

İcra ve İflas Hukukunun doğumu borcun ödenmemesiyle başlar.

Bu borç sadece para borcu olabileceği gibi ilamlı ve ilamsız icra takibine dayanabilir. Örneğin mahkeme kararıyla bir borcun ödenmesine karar verilmiş olması ancak bu borcun ödenmemesi durumunda ilamlı icra takibi başlatılabilir. Yine bu borç sadece para borcundan ibaret değildir.

Örneğin elimizde bir mahkeme kararı bulunsun. Bu mahkeme kararına göre yaşadığınız apartmanın alt katında bir kafe bulunsun ve mahkeme bu kafenin akşam saat 23:00’dan sonra müzik çalmasına izin vermesin. Bu durumda eğer 23:00’dan sonra da müzik çalmaya devam ederse elimizdeki mahkeme kararına dayanarak bunu icraya koyabilmeniz mümkündür.

İcra ve İflas Hukuku anlamında bir borcun icraya konabilmesi için mutlaka bir ilama dayanması gerekmez. İlamsız icra takibi de başlatılabilir. İcra ve İflas Hukuku, hukuk tekniği bakımından önemli ve derinlemesine bilgiler içermektedir. Bu sebepler nedeniyle İcra ve İflas Hukuku ile ilgili karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklarda bir avukata başvurabilirsiniz.

Telefon Numaramız: 0501 073 77 12

Bizi ArayınWhatsapp