+90 501 073 77 12

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı… Evlilik birliği süreci içerisinde eşin diğer eşi aldatması sonucunda Medeni Kanun m.161’e dayanılarak zina nedeniyle boşanma davası açılabilir. Zina nedeniyle boşanma davası aile mahkemesinin görev alanına girmektedir. Zina, Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmamakla birlikte Türk Medeni Kanununda boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Zina, kısaca evli şahsın evlilik birliği dışında bir başka kişiyle cinsel olarak ilişki yaşaması fiilidir. Bu durumda zina yapan taraf iddiasını ispatladığı takdirde boşanma davasını kazanabilir ve tazminat talepleri değerlendirilirken tüm bu hususlar göz önünde tutulur. Zina nedeniyle boşanma davası açmak için öncelikle elinizde mevcut olan delillerin tek tek incelenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Zina, Türk Medeni Kanununda sayılan özel boşanma nedenleri arasındadır. Zina, bir başkasıyla cinsel ilişki yaşama fiili olup zina dışında kalan sebeplerle dava açılacaksa “haysiyetsiz yaşam sürme” yani TMK madde 163’e göre dava açılması gerekmektedir. Haysiyetsiz yaşam sürme fiiline ise bir başkasıyla öpüşmek, bir başkasına sarılmak gibi durumlar örnek olarak verilebilir. Bir kişinin bir başkasıyla aynı konutta kalması veya otele gitmesi zinanın varlığını kanıtlamak için önemli bir bulgudur. Yani bir karinedir ve aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen şahıs, fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde bu davayı açması gerekmektedir. Ancak zina fiilini 5 yıl geçtikten sonra öğrenen kimse bu durumda zina sebebine dayanarak dava açamaz. Nitekim bu dava zamanaşımına tabi olduğu için en geç 5 yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Örneğin eşinin kendisini zina nedeniyle aldattığını zina fiilinden 6 yıl sonra öğrenen birisi artık zina nedenine dayanarak boşanma davası açamaz.

Daha önce bir boşanma davası açılmış, boşanma davasında da zina nedenleri ileri sürülmüşse daha sonra bu davadan vazgeçilmişse ve ardından taraflar anlaşamayarak tekrardan boşanma davası açmışlarsa bu durumda ilk davadan vazgeçilmiş olması affetme anlamına geleceğinden ilk davadaki zina nedenine dayanılarak tekrar yeni bir dava açılamaz. Yani eğer eşler birbirlerini affetmişlerse tekrar bir daha o dava açılamaz.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl İspatlanır ?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre ıspat yükü iddia eden kişiye aittir. Dolayısıyla zina nedeniyle boşanma davası açan bir kişi, mahkeme önünde bu iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Bu durumda zina nedenine dayanarak boşanma davası açmış olan şahıs elindeki delillerle ve tanıklarla iddiasını ispat etmesi gerekmektedir. Ancak zina nedeniyle boşanma davasının ispatı oldukça zordur. Mahkemenin kabul etmesi durumunda duruşmalar gizli de yapılabilmektedir. Duruşmanın gizli yapılmasını isteyen taraf, talepte bulunabileceği gibi hakim gerekli görmesi halinde re’sen gizlilik kararı da alabilecektir.

Zina nedeniyle boşanma davasını ispat etmek için aşağıda sıralayacağımız belgeler önemli delil oluşturacaktır.

  1. Tanık Beyanları
  2. HTS Kayıtları
  3. Whatsapp veya sosyal medya ekran görüntüleri, sosyal medya yazışmaları,
  4. Otel kayıtları
  5. Hukuka aykırı delil teşkil etmemek kaydıyla ve en fazla 1 kez (yalnızca zina olgusunu ispatlamak için)  ses kaydı
  6. Banka ve kredi kartı hesap özetleri
  7. Video görüntüleri ve fotoğraflar vb.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Zina nedeniyle boşanma davası açacak olan tarafın bir avukat yardımından faydalanması işleri kolaylaştıracaktır. Avukat, usul ve esas bakımından gerekli olan işlemleri sizin adınıza bizzat gerçekleştirecek, mahkemeye sunulacak olan delillerin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgili değerlendirmede bulunacak, adınıza dilekçeler yazıp duruşma takibi yapacaktır. Şahısların kendi başına boşanma davası açması durumunda çeşitli problemler ile karşılaşabildiği görülmektedir. Örneğin süreler kaçırılmakta, usulen yapılması gereken işlemler yapılmamakta ve sonuçta haklı olan dava kaybedilebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına mahal vermemek için zina nedeniyle boşanma davası açacak olan tarafın bir avukat yardımından faydalanması tavsiye edilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bizi ArayınWhatsapp