Bu yazımızda gündemde yer alan konulardan birisine değinmek istiyoruz. Yeni Avukatlık Kanunu çerçevesinde yapılmasını istediğimiz bazı düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler tamamen kişisel tavsiye niteliğinde olmaktadır. Bu çerçevede yapılacak olan yeni Avukatlık Kanununda yapılmasını istemiş olduğumuz bazı yenilikleri sizlere buradan belirtmek istiyoruz.

# Yeni düzenlenmesi planlanan avukatlık kanununda hukuk bürolarının avukatlık ortaklarının farklı illerde de şube kurabilmeleri ihtimali görüşülmektedir. Bu duruma kesinlikle katılmıyoruz. Hukuk bürolarının şubeleşmesinin önüne geçilmelidir. Zira bu durumda İstanbul gibi  illerde yer alan büyük ve biraz daha kurumsal çalışmakta olan hukuk büroları şubeleşmek için daha küçük illere de hukuk büroları açma ihtimali içerisine girecekler ve bir nevi marketleşme olacaktır. Bu nedenle genç meslektaşlarımızın gelirleri bu durumdan etkilenecektir. Zaten şuanda tüm illerimizde yeterince hukuk bürosu mevcuttur. Bir de hukuk bürolarının şubeleşmesinin önünün açılacağını düşünecek olursak her yer avukatlık bürosu olacaktır.

# Avukatlık reklam yasağı kesinlikle değiştirilmesi gereken bir durumdur. Avukatların günümüzdeki teknolojik imkanlardan geri kalmaması için uygun ortamlarda ve özellikle gazete, internet gibi ortamlarda reklam vermesinin engeli kaldırılmalıdır. Ancak burada “haksız rekabete” yol açabilecek şekilde reklamlar verilmesi yasaklanmalıdır. Avukatların reklam yasağının kesinlikle hafifletilmesi gerekilmektedir. Avukatlara reklam yasağı yüzünden verilen disiplin cezaları son derece azaltılmalıdır. Hukuk bürolarının özellikle internet ortamında reklam yapma yasağı kaldırılmalıdır. Ancak örneğin “en iyi hukuk bürosu” şeklinde verilecek bir reklam ise haksız rekabet teşkil edeceği için bu tarz bir reklamın disiplin suçu oluşturması gerekir. Bu nedenle REKLAM YASAĞI SADECE HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE ÖRNEĞİN “EN İYİ HUKUK BÜROSU” ŞEKLİNDE YAPILIRSA YASAK TEŞKİL ETMELİDİR. Şuan ki mevcut avukatlık kanununda belirtilen reklam yasağı çok ağır şartlar taşımaktadır. Şuan ki reklam yasağı ile genç meslektaşlarımız kendi adlarını duyuramamaktadır. Bizim de katıldığımız görüşe göre tanıtım yapmak herkesin hakkıdır. Örneğin meslekte 25-30 yılını doldurmuş bir kıdemli avukat rahatlıkla müvekkil bulabiliyorken mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız kendilerini ve bilgilerini tanıtmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle Avukatlık Kanununda belirtilmiş olan reklam yasağının ve yönetmeliğinin tamamıyla baştan düzenlenmesini ve bu konuda avukatlara büyük kolaylıklar sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. AVUKATLARIN ÇEŞİTLİ REKLAM PLATFORMLARINI KULLANMASI VE VERDİĞİ HİZMETLERİ TANITMASI YASAK OLMAMALIDIR.

# İki aşamalı avukatlık sınavı sistemi getirilmelidir. Hukuk Fakültesini tamamlamış öğrenciler hem staja başlarken hem de stajı tamamladıklarında sınava tabi tutulmalıdır ve bu sınav muhasebecilere yapılan sınav tarzında kaliteli sorular içermelidir ve eleyici sorulardan oluşmalıdır. Zira avukat sayısı her geçen gün artmakta iken pek çok avukat geçim sıkıntısı çekme durumuna düşmektedir. Önceden CMK’dan elde edilen gelirler avukatlara yetebilecek seviyedeyken şimdi yıllara göre dağılıma baktığımızda her geçen yıl CMK’dan elde edilen gelirler biraz daha azalmaktadır. Bunun en büyük sebepleri arasında avukat sayısının fazla oluşudur. Bu nedenle CMK sistemi genişletilmelidir. Zira mesleğe yeni başlayan kişiler özellikle büyük şehirlerde kira parasını ödemekte bile zorlanabilmektedir. Özellikle yeni avukatlara bazı güvenceler getirilmelidir.

Bu yazımız yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi kişisel görüşlerimizden ibarettir. Bu konuda yapılacak yeni yasal düzenlemelerde Adalet Bakanlığımızın vereceği kararları benimsiyor ve genç avukatlarımızın da mutlaka göz önünde bulundurulacağı yeniliklerin yapılması gerektiğini ve bu şekilde yapılacak yeniliklerle mesleğin her zaman daha iyi boyuta ulaştırılacağını düşünüyoruz.

Yeni Avukatlık Kanunu Hakkında Önerilerimiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Telefon Etmek için Tıklayınız.