+90 850 305 53 19

Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taraflar kendi anlaşmalarını metne dökebilmek için sözleşme imzalarlar. Her iki tarafın da hazır bulunması ve anlaşılan maddeleri ortak bir metin haline getirmek için teknik detaylara dikkat edilmelidir. Örneğin bazı sözleşmelerin geçerliliği için noter onayı gerekirken bazı sözleşmelerin geçerli olabilmesi için ise sadece tarafların ıslak imzası yeterli olabilmektedir. Bu nedenle taraflar öncelikle sözleşmede anlaşacağı maddeleri karşılıklı olarak belirlemelidir. Aynı zamanda sözleşmenizin usulen ve esasen geçerli olabilmesi için gerekli olan ve güvence teşkil eden irade açıklaması esas alınmaktadır.

1.) Sözleşmenin İspat Gücü: Sözleşmenizi hazırlamadan önce sözleşmenin ispat gücünü mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir. Bazı sözleşmeler noter onayıyla beraber geçerlilik taşırken bazı sözleşmeler ise adi niteliktedir yani noter onayına gerek kalmamaktadır. Örneğin basit bir satış sözleşmesinde noter onayına gerek kalmamaktadır. Hazırlanacak olan sözleşme metninin içeriğinin net olarak saptanması ve sözleşmeye onay verecek olan sözleşme taraflarının sözleşmede ıslak imzasının bulunması gerekmektedir. Eğer hazırladığınız sözleşmede tarafların ıslak imzası yoksa pek çok Yargıtay kararı örneğinde olacağı gibi sözleşmeniz hiçbir hüküm ifade etmeyecektir. Bu nedenle sözleşmelerin ıslak imzalı ve mavi tükenmez kalem ile imzalanması tavsiye edilmektedir.  Ayrıca sözleşme konusu sayfaların hepsine taraflar imza atmak zorundadır. Sözleşmeyi hazırladıktan sonra en son sayfaya imza atmanız sadece en son sayfanın ispatı bakımından işe yarayacaktır. Ancak diğer sayfalara imza atmamanız hukuken diğer sayfalar üzerinde hiçbir etki doğurmayacaktır. Bu nedenle hazırlanan sözleşmedeki tüm sayfalara imza atılması gerekmektedir. Bazı sözleşmeler ise kanunen noterler nezdinde imzalanması gerekecek derecede önemli bilgiler içermektedir. Bu nedenle mutlaka sözleşme hazırlarken avukatınıza o sözleşmenin noterde mi yoksa normal ıslak imza ile ıslanmasının yeterli mi olacağı danışılmalıdır.

2.) Eksik Hususların Bulunmaması: Yazılı bir sözleşmenin geçerliliği için taraf ad ve soyadları hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde gerçek olmalıdır. Taraflar T.C. Kimlik numaralarını da sözleşmeye eklemelidir. T.C. Kimlik numarasını eklememeleri o sözleşmeyi geçersiz kılmayacaktır ancak ileride doğabilecek olan mahkeme süreçlerini uzatacaktır. Bu nedenle sözleşmelerde T.C. Kimlik numaralarını da belirtmenizi tavsiye etmekteyiz. Yine aynı şekilde kişinin adres bilgisi mevcut ise bunu da sözleşmeye eklemenizi tavsiye etmekteyiz. Sözleşme konuları madde madde ve Türk Borçlar Kanunu ve yönetmelikler gibi mevzuatlarımıza uygun olarak hazırlanmalıdır. Kanunun emredici hükümlerine aykırılık teşkil etmemelidir. Eğer sözleşmede kanunun emredici hükümlerine aykırılık mevcutsa sözleşme duruma göre iptal olabilir ya da kararlaştırılan maddenin iptal olması ya da hüküm doğurmaması gibi sonuçlar görülebilir.

3.) İmza: Her sözleşme tarafların karşılıklı olarak atacağı imzalarla geçerlilik kazanacaktır. Genellikle yapılan en büyük yanlışlardan birisi iki taraf da hazır bulunmazken atılan imzalardır. Örneğin bir sözleşme hazırladınız ve karşı taraf da o anda masada yok. Bu durumda o sözleşmeyi kimin imzaladığı ileride ispat bakımından sorunlara neden olacaktır. Eğer o kişi de kötüniyetli davranarak bir başkasına imzalatsa bu durumda kanıtlamak çok çok zor olacaktır. Bu nedenle sözleşmeye kim imza atacaksa onların mutlaka sözleşme yerinde hazır bulunması gerekmektedir.

# Yapılacak sözleşmeler hukuk bilgisine sahip kişiler tarafından incelenmelidir. Bir sözleşmenin geçerli hale gelmesi için karşı tarafla ortak varılan noktaları kağıda dökmek yetmez. Bunun usulen ve esasen incelenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi için bir avukatın incelemesine tabi tutulması taraflar açısından iyi bir tercih olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

  1. suat dedi ki:

    mesela kişinin boşanma durumunda karşı taraftan mal iddia etmeyeceğine dair bir belge noter huzurunda imzalanmadığı taktirde geçerli midir?

BİR YORUM YAZIN

Bizi ArayınWhatsapp