+90 501 073 77 12

Nafakanın Artırılması Davası

Nafakanın Artırılması Davası

Nafakanın Artırılması Davası… Son zamanlarda hukuk büromuza en çok başvuruda bulunulan dava türlerinden birisi de nafakanın artırılması davasıdır. Öncelikle nafakanın artırılması davası ile ilgili önemli mahiyetteki bilgilere geçmeden önce nafaka nedir sorusuna yanıt vermemiz gerekecektir. Nafaka kelimesinin sözlük anlamı Türk Dil Kurumuna göre, birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık anlamına gelmektedir. Genellikle mahkeme boşanma davalarında hayatını idame ettirme noktasında güçlük yaşayacak kişi yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmekte veya müşterek çocuk için iştirak nafakası ödenmesine karar verebilmektedir. Mahkemece verilen kesin hükümden sonra zamanla artan maddi ihtiyaçlar nedeniyle taraflar nafakanın artırılması için dava açabilmektedir. Mahkemece verilen kesin hükümde herhangi bir nafaka bağlanmamış ise nafaka artırım davası değil nafaka bağlanması için dava açılması gerekmektedir. Nafaka artırım davaları ile ilgili geniş bilgi yelpazesine ulaşabileceğiniz bu makalemizde nafaka artırım davalarının hemen hemen her yönüyle ilgili bilgiler paylaşacağız.

Nafaka Türleri Nelerdir ?

 1. Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken maddi durumu kötü duruma düşmesi muhtemel olan eşe karşı mahkemece verilen nafaka türüdür. Bu nafaka türü boşanma davasının taraflarına verilebileceği gibi müşterek çocuklar için de verilebilir. Adı üstünde tedbir niteliğindedir. Kesin karar sonucunda tedbir nafakası, yoksulluk nafakasına veya iştirak nafakasına dönüşebilmektedir.
 2. Yoksulluk Nafakası: Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eşin, boşanma davasıyla karara bağlanan kusur oranının diğer eşten fazla olmaması durumunda yoksulluğa düşecek eşe bağlanan ve süresiz ödenen nafakadır.
 3. İştirak Nafakası: Müşterek çocuğun (ortak çocuğun) boşanma davası sonucunda okul, eğitim, servis, kıyafet vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için velayeti elinde bulunduran kişiye ödenmesi gereken ve mahkemece hükmedilen nafaka türüdür.
 4. Yardım Nafakası: Boşanma davası kapsamında yer almayıp aile bireylerinin birbirlerine bakım yükümlülüğü ile ilgili kararlaştırılan nafakadır.

Yukarıda maddeler halinde kısaca özetlenen nafaka türleri alacağın tahsili açısından da önemlidir. Ayrıca İcra İflas Kanununda sayılan nedenlerden ötürü nafaka borcu sıra cetvelinde ilk sırada ödenmesi gereken borçlardandır. Bu nedenle aleyhine nafaka borcuna hükmedilen taraf bu borcunu ödemeyi ihmal etmemelidir. Şikayet halinde 3 aya kadar tazyik hapsi uygulanabilmektedir. Bu nedenle borçlu olan kişi, bu borçlarını aksatmadan ve şikayete mahal vermeden ödemesi gerekmektedir.

Nafakanın Artırılması Davası Nedir?

Boşanma davası sonrasında tarafların maddi durumlarında yaşanan değişiklikler, müşterek çocuğun ihtiyaçlarının artması  gibi sebepler veya mahkemece hükmedilen parasal değerin yetersiz olması gibi durumlar göz önünde tutularak nafakanın artırılması davası yoluna gidilebilmektedir. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma davası sonrasında da eşlerden birinin nafaka miktarında artış istemesi, enflasyon oranında artış yapılması talebinin unutulmuş olması gibi durumlar açısından da nafakanın artışı talep edilebilmektedir. Bu durumda hakim, tarafların ekonomik durumlarını kıyaslayacak, enflasyon oranlarını gözetecek ve buna göre bir artırıma karar verecektir. Nafaka miktarında artış talep edildiğinde hakkaniyet ön planda olacaktır. Ayrıca nafakanın artırılması davasında hakimin taleple bağlı olmayıp re’sen miktarı belirleme yetkisi bulunmaktadır. Örneğin siz 5000 TL nafakaya hükmedilmesini talep ettiniz, ancak mahkeme hakimi gerekli görürse 1500 TL nafakaya hükmedebilecektir. Hakim, bu konuda değerlendirme yaparken tarafların ekonomik durumlarını göz önünde bulunduracaktır.

Nafakanın Artırılması Davası Nasıl Açılır ?

Nafakanın artırılması davası Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Aile Mahkemesine verilecek olan dilekçeyle veya hak kaybına uğramamak için avukatlar aracılığıyla bu davayı açabilmeniz mümkündür. Aile Mahkemesine verilecek olan dilekçede nafakanın artırılmasını zorunlu kılan bütün nedenler sıralanmalı ve deliller sunulmalıdır. Aynı zamanda nafakada artış yapılmasını zorunlu kılan nedenler için tanık dinletme yoluna gidilmelidir. Nafakanın artırılması davaları oldukça dikkatli şekilde takip edilmesi gereken önemli davalardandır. Nafakanın Artırılması davası genellikle basit yargılama usulüne tabi bir davadır. Bu nedenle ilk dilekçeyi hazırlarken çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Eğer size karşı nafakanın artırılması davası açılmış ise süresi içerisinde mutlaka cevap dilekçesi vermelisiniz. Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabi olduğu için usul işlemlerinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle avukat desteği çok önemlidir.

Nafakanın Artırılması Davası Süresi ? Zamanaşımı var mı ?

Nafakanın artırılması davaları herhangi bir süreye tabi değildir. Ancak yanlış açılan davalar hak kaybına uğratmaktadır. Bu nedenle nafakanın artırılması davası açacaksanız şayet avukat desteği büyük ölçüde işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Eğer nafakanın artırılması davası açmanız için yeni sebepler ortaya çıkmışsa, örneğin ekonomik olarak ihtiyaçlarınız artmışsa veya her yıl enflasyon oranında artış yapılmasını talep etmek istiyorsanız veya verilen nafaka yetersizse bu gibi durumlarda nafaka artış davaları açabilirsiniz.

Nafakada Artış Miktarı Neye Göre Hesaplanır ?

Mahkemeye sunmuş olduğunuz deliller ve beyanlarınız doğrultusunda mahkemece nafaka miktarında artış yapılıp yapılmayacağını kendisi belirlemektedir. Elbette mahkemenin sahip olduğu bu takdir yetkisi sübjektif bir takdir yetkisi değildir ve objektif kriterlere göre yapılmaktadır. Nafakada artış miktarının neye göre hesaplanacağı daha önce verilmiş olan Yargıtay Hukuk Dairesi kararları ve içtihadi birleştirme kararları göz önünde tutularak belirlenmektedir. Buna göre nafakada artış miktarına etki eden kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 1. Tarafların ekonomik durumlarında meydana gelen artışlar
 2. Enflasyon oranlarındaki artışlar
 3. ÜFE/TÜFE oranlarındaki artışlar
 4. İştirak nafakası miktarının yetersiz kalması neticesinde müşterek çocuğun ihtiyaçlarında meydana gelen artışlar
 5. Diğer sebepler (Eğitim, ani gelişen sağlık ihtiyaçları vb.)

Nafakanın Artırılması Davası Ne Kadar Sürer ? Uzun Sürer Mi ?

Nafakanın artırılması davalarının ne kadar süreceği boyutu değişkendir. Örneğin taraflar süresi içerisinde tanık listesi vermişlerse bu durumda belirtilen tanıklar dinlenecektir. Doğal olarak tüm tanıkların aynı duruşmada dinlenmesi mümkün olamayacağından duruşmalar sarkacaktır. Ayrıca toplanacak başkaca deliller var ise veya müzekkere yazılması gereken durumlar söz konusu ise bu müzekkerelerin geri dönüşünün beklenmesi istenecektir. Bu ve benzeri durumlar da nafaka artırım davalarının süresini uzatacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Nafaka Artırım Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma işleminin gerçekleşmesinden sonra da nafakanın artırılması davası açılabilir. Protokolde bu hususta madde yer almasının bir önemi yoktur. Artan ihtiyaçlara göre hakim miktarı belirleyecektir.

Nafakanın Artırılması Davasının Tarafları Kimlerdir ?

Nafakanın artırılması davası nafakasında artış yapılmasını isteyen kişi tarafından veya avukata vereceği vekaletname ile avukat tarafından da onun adına açılabilir. Bizler hukuki hak kaybına uğramamanız için avukat aracılığıyla nafakanın artırılması davası açmanızı tavsiye ederiz. Nafakanın artırılması davasında karşı taraf ise eski eşiniz olmaktadır. Çocuk adına hükmedilen iştirak nafakasını artırmak isteyen ve velayet sahibini elinde bulunduran kişi de bu davayı açabilmektedir.

Nafakanın Artırılması Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafakanın artırılması davasını doğru yerde açmak yani görevli ve yetkili mahkemede açmak usul açısından çok önemlidir. Hatalı yerde açılan davalarda davanın reddedilmesi ihtimali bile mevcuttur. Bu nedenle nafakanın artırılması davasının nerede açılacağını ve hangi mahkemenin görevli ve yetkili olduğunu dikkatli bir şekilde belirlemek gerekmektedir. Bir davanın hangi görevli ve yetkili mahkemede açılacağı Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilmiştir. Buna göre;

 • Nafakanın Artırılması davasında görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. Eğer bulunduğunuz yerde Aile mahkemesi mevcut değilse Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) bu dava açılmalıdır.
 • Bu davalarda yetkili mahkeme ise davacının yani alacaklının yerleşim yeri mahkemesidir.

Nafakanın Azaltılması Davası Mevcut Mudur ?

Kişinin maddi durumlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda ve ödeme gücünün azalması nezdinde nafakanın azaltılması davası da açılması mümkündür. Konumuz nafakanın artırılması olduğu için bu konu üzerinde durulmayacaktır.

Nafakanın Artırılması Davasında Avukat Tutmanın Faydaları Nelerdir?

Nafakanın artırılması davası herkesin kazanabileceği kolay davalardan değildir. Mutlaka bir avukat aracılığıyla bu davanın yürütülmesini tavsiye etmekteyiz. Elbette kendiniz de bu davayı açabilirsiniz ancak alanında deneyimli olan avukat aracılığıyla bu davanın açılması kişiye büyük ölçüde kolaylıklar sağlayacaktır. Avukat, mahkemede sizin haklarınızı savunacak, karşı tarafın iddialarına sizin adınıza vekaleten cevap verecek kişidir. Yapılacak olan usul işlemlerini de kendisi yapacak, bu sayede hak kaybına uğratmayacaktır. Bu nedenle her işi uzmanıyla beraber yapmak önemlidir. Nafakanın artırılması davalarında da uzman avukat desteğinden faydalanmak sizleri oldukça avantajlı bir konuma getirebilmektedir.

Nafakanın Artırılması Davası Avukatlık Ücretleri ve Dava Açılış Harçları

Nafakanın artırılması davasını avukat aracılığıyla takip etmek isteyenler için her yıl baro tarafından yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak durum ve koşulların belirlediği ölçüde bir ücret kararlaştırılmaktadır. Nafakanın Artırılması davalarında dava açılış harçları ilk dava açıldığı esnada peşin olarak ödenmektedir. Dava açılış harçları “Harçlar Kanunu”nda belirlenmiştir ve miktarları her yıl değişmektedir. Avukatlık ücretleri de Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl yayımlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yönetmeliği” ile belirlenmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM

 1. Ayşe Yılmaz dedi ki:

  Ben de geçen yıl boşaldım nafaka artırımı için ne yapabilirim diyordum yazınız okudum ve sizden yardım almak istiyorum Çok teşekkür ederim

 2. Derya dedi ki:

  avukat beyin çaloşmalarini destekleyelim tebrikler başarılarınızın devamını dilerim

 3. Yasin Cebeci dedi ki:

  nafaka konusunda bilgi sahibi oldum çok teşekkür ederim paylaşım için

 4. İbrahim dedi ki:

  Çok başarılı işlere imza atıyorsunuz emeğinize sağlık tebrikler

 5. Zeki yılmaz dedi ki:

  merhaba ben sadece çocuğuma nafaka ödüyor dum 650 tl bugün bir anda 1558 tl ye yükselmiş ve ek olarak da 22 binlira icra gelmiş neden acaba hiç bir teli yapılmadan bunların yapılması uygun mu

  1. admin dedi ki:

   Hakkınızda nafaka artırım davası açılmış olabilir ve aynı zamanda birikmiş nafaka alacağı toplamı ve vekalet ücreti eklendiğinde söz konusu rakamlarda aleyhinize icra takibi başlatılmış olabilir.

BİR YORUM YAZIN

Bizi ArayınWhatsapp