+90 501 073 77 12

Makalelerimiz

Karşılaşmış olduğunuz hukuki problemlerde dava dosyanızı avukat aracılığıyla takip ettirmek çok önemlidir. Zira daha önce paylaşmış olduğumuz bu makalede sizlere avukat aracılığıyla temsil ettirmenin faydalarından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise avukatınıza nasıl vekaletname vereceğini gösterir nitelikte bilgilendirici bir makale hazırladık. Takip etmek istediğiniz...
Borçlunun Taahhüdü İhlali… Taraflar İcra Dairesi nezdinde bir sözleşme taahhüdü imzalamışlar ise borçlu bu taahhüdün sürelerine uymak zorundadır.  Borçlunun taahhüdü ihlal etmesi durumunda alacaklı veya alacaklı vekili borçlunun taahhüdü ihlali nedeniyle şikayet hakkında yararlanabilecektir. İcra ve İflas Kanununun 340. maddesine...
Bilişim Hukuku, gün geçtikçe ilgi odağı haline gelen bir hukuk dalıdır. Çünkü günümüzde hemen hemen tüm işlemler bilgisayar ortamında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bilgisayar kullanıcı sayısının bu denli artması bilişim hukuku alanında da çeşitli mevzuat ve yönetmeliklerin oluşmasında aktif rol almaktadır. Bu...
Bizi ArayınWhatsapp